SIA “APF Energy” ir grupā ietilpstošs uzņēmums, kas darbosies enerģijas nozarē kā biometāna un organiskā mēslojuma ražotājs. Kā galvenais izejmateriāls biometāna ražošanai ir iecerēti APF nodrošinātie kūtsmēsli – tādā veidā aprites ekonomikas principi tiks iedzīvināti visas APF grupas ietvaros.