Sabiedrība kopumā

Putnu olas tiek lietotas cilvēku uzturā jau vairākus tūkstošus gadu. Olas ir veselīgs un barojošs produkts, kurā ir daudz mums nepieciešamo vitamīnu, minerālvielu un aminoskābju. Augstās uzturvērtības un daudzveidīgo pagatavošanas iespēju dēļ olām ir īpaši nozīmīga loma ģimeņu uzturā un kā dažnedažādu ēdienu un pārtikas produktu sastāvdaļai. Kā otrs lielākais olu ražotājs Latvijā, mēs esam atbildīgi par pieejama, labas kvalitātes un uzturvielām bagāta olbaltumvielu avota nodrošināšanu cilvēkiem Latvijā un ārpus tās.

Vistas

Aizvien lielākam skaitam cilvēku visā pasaulē rūp dzīvnieku labturība un atbildība pret dabu. Mūsu komanda ir rūpīgi izvērtējusi tehnoloģiski modernākos pieejamos risinājumus, lai radītu vidi, kurā vistām ir iespēja dzīvot sev dabiskā vidē – brīvi pārvietoties, izplest spārnus, lidināties no laktas uz laktu, kašņāties, izbaudīt dabisko pakaišu labumus un, visbeidzot, piedzīvot patīkamu mieru ligzdā. 

Jaunākie tehniskie risinājumi ļauj mūsu dējējvistām nodrošināt 

Dabisko pakaišu izmantošanu vismaz 1/3 no grīdas virsmas

Ērti pieejamas barotavas un dzirdītavas

Pielāgotas laktas, kur vistām ir pietiekami daudz vietas

Vairāk vietas brīvībai – vistu blīvums novietnē nav lielāks par 9 vistām uz kv.m.

APF darbinieki

Pie mums strādā prasmīgi sava aroda un jomas lietpratēji, ļaudis, kuri profesionāli un atbildīgi īsteno pārdomātu ilgtermiņa biznesa stratēģiju. Mūsu biznesa vadības komandā ir izcili speciālisti, kuri kopīgā darbā izmanto starptautisko pieredzi un nodrošina nepieciešamo kompetenci visās jomās.

Mūsu uzņēmums dod darbu un ienākumus Alūksnes novada iedzīvotājiem, kā arī pienesumu pašvaldības budžetam nodevu un nodokļu veidā – esam viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem reģionā. Te strādā vairāk nekā 50 novada iedzīvotāju. Mēs augsti vērtējam daudzveidību un vienlīdzīgu iespēju sniegšanu ikvienam, tādēļ piedāvājam iespējas cilvēkiem, kuri nākuši no dažādām vidēm un piedzīvojuši atšķirīgus dzīves apstākļus.

Kopiena

Mēs esam apņēmības pilni gādāt par vietējo kopienu un atbalstām vairākas bezpeļņas organizācijas Alūksnes novadā un citos Latvijas reģionos.

APF sniedz regulāru atbalstu arī dažādām biedrībām un labdarības organizācijām

APF jau vairākus gadus pēc kārtas atbalsta šādas biedrības un organizācijas:

- Latvijas Sarkanais Krusts

- Latvijas neredzīgo biedrība (vietēja Alūksnes organizācija)

- Paēdušai Latvijai (Samariešu apvienības projekts)

- Samariešu apvienība 

- SOS bērnu ciemati

Hand in Hand

Biedrība “Mēs–skolai”

2018. gadā atsaucāmies biedrības “Mēs skolai” aicinājumam atbalstīt Alūksnes novada Ziemeru pamatskolas skolēnu atpūtas telpas labiekārtošanu. Esam priecīgi, ka daļu no attīstošā aprīkojuma bija iespējams iegādāties ar mūsu palīdzību.

Eye

Latvijas Neredzīgo biedrība

Kopš 2018. gada sniedzam atbalstu Latvijas Neredzīgo biedrībai, lai sportistiem ar redzes traucējumiem no Latvijas nodrošinātu dalību starptautiskajās šoudauna sacensībās. Regulāra dalība šāda veida sacensībās vairo galda tenisa komandas profesionalitāti un spēju cīnīties par vietām labāko desmitniekā Latvijas un starptautiskā līmenī.

Troffee

Starptautiskais Ziemassvētku džudo turnīrs

Kopš 2017. gada sniedzam atbalstu Starptautiskā Ziemassvētku džudo turnīra organizēšanai Alūksnē. Katru gadu mērķis saglabājas – popularizēt šo sporta veidu bērnu un jauniešu vidū un noskaidrot spēcīgākos jaunos cīkstoņus. Turnīru organizē un vada biedrība “Sporta klubs “Kurbads”” sadarbībā ar vietējo pašvaldību un sporta skolu.