Tāpat kā katrs olas elements ir vērtīgs resurss, arī atkritumi un blakusprodukti, kas radušies olu ražošanas procesā, ir lieliska iespēja tos atkārtoti izmantot, radīt papildu vērtību un noslēgt ražošanas ciklu. Mēs to saucam par bez-atkritumu principu, ko uztveram kā mūsu atbildību un pienākumu pret vidi un ilgtspējīgāku saimniekošanu.