Jau drīzā nākotnē SIA “Preiļu putni” audzēs cālēnus, lai nodrošinātu dējējvistas APF vajadzībām.

Sadarbībā ar Preiļu pašvaldību un ar ES fondu palīdzību, iepriekš novārtā atstāta teritorija, kurā atradās purvs un atkritumu izgāztuve, šobrīd tiek attīstīta cāļu audzēšanas saimniecības vajadzībām. Šobrīd ir izbūvēti pievadceļi, kam blakus tiek celta saimniecība, norisinās ietekmes uz vidi izvērtējuma process un jaunās fermas iekārtu izvēle.