APF Holdings IPO tiek pagarināts līdz 3. novembrim

30.10.2023.

Citadeles grupas aktīvu pārvaldes uzņēmums IPAS CBL Asset Management tā pārvaldītā valsts fondēto pensiju plāna CBL Aktīvais vārdā izteicis gatavību iegādāties nozīmīgu daļu no AS APF Holdings (turpmāk – APF) sākotnējā akciju piedāvājuma (IPO jeb Initial Public Offering) emisijas akcijām.    

Ņemot vērā, ka pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par 2 miljonu eiro finansējuma pieejamību APF nākotnes plānu īstenošanai var tikt samazināta summa, ko nepieciešams piesaistīt IPO piedāvājumā, kā arī CBL Asset Management darījuma lielumu, IPO piedāvājuma akcijām tiks piemērota zemāka cena kā sākotnēji tika izsludināts IPO procesam un tā būs 5,11 eiro par akciju. Lai ievērotu visu investoru līdzvērtīgas tiesības, jaunā cena 5,11 eiro tiks piemērota visiem IPO darījumiem, proti, gan tiem investoriem, kas jau ir parakstījušies uz akcijām, gan tiem, kas vēl parakstīsies uz IPO piedāvātajām akcijām līdz IPO beigām.      

 Lai dotu iespēju jauniem investoriem izskatīt iespēju iegādāties APF akcijas par jauno cenu jaunos darījuma apstākļos, IPO akciju parakstīšanās termiņš tiek pagarināts līdz 2023. gada 3. novembra pulksten 15:30.    

Investoriem, kuri jau parakstījās uz akcijām, nekas nav jādara un pēc akciju alokācijas (akciju piešķiršanas pēc IPO noslēguma) viņu orderi tiks izpildīti par jauno cenu 5,11 eiro par akciju un naudas starpība tiks atgriezta kontā. Ja tomēr jaunā cena un parakstīšanās perioda izmaiņas investorus neapmierina, tie var atcelt savus jau iesniegtos darījumus līdz 2. novembra 15:30.    

“CBL Asset Management mums nodrošina jaunu “enkura” investoru, kas uzņēmuma attīstībai dos stabilitāti un stiprinās uzņēmuma pozīcijas finanšu tirgū, ņemot vērā, ka CBL Asset Management ir viens no vadošajiem pensiju pārvaldniekiem mūsu reģionā. Liela pensiju plāna klātbūtne akcionāru lokā visiem mūsu partneriem stiprinās pārliecību par uzņēmuma ekonomisko izaugsmi un pārvaldības kvalitāti,”  Jurijs Adamovičs, AS APF Holdings valdes priekšsēdētājs.  

“APF Holdings IPO ir viena no retajām iespējām ieguldīt pensiju kapitālu perspektīvu Latvijas uzņēmumu izaugsmē. Vēlamies, lai šis IPO izdodas, lai Latvijas kompānija aug, lai attīstās vietējais kapitāla tirgus - ar šādu uzstādījumu ķērāmies pie šī darījuma organizēšanas. Vienlaikus nedrīkstam aizmirst, ka mūsu kā pensiju pārvaldnieka prioritāte ir pensiju plānu dalībnieku labums - to mums prasa rūpīga un gādīga saimnieka princips. Cena, par kādu vienojāmies piedalīties IPO, dod iespēju kompānijai piesaistīt kapitālu savu izaugsmes plānu finansēšanai un vienlaikus nodrošina pievilcīgu atdeves potenciālu valsts fondēto pensiju CBL Aktīvais plānam akciju vērtības pieauguma potenciālu, šiem plāniem realizējoties,” uzskata Zigurds Vaikulis, IPAS CBL Asset Management investīciju direktors un pensiju plānu pārvaldnieks.    

Kā ziņots agrāk, APF ar IPO starpniecību vēlas piesaistīt investīcijas izaugsmei, lai būtiski paplašinātu darbības mērogu un līdz 2025. gadam palielinātu ražoto olu daudzumu par 60% un vairāk kā dubultotu ieņēmumus no aptuveni 11 miljoniem eiro 2022. gadā līdz pat 25 miljoniem 2025. gadā. Ar IPO investoru ieguldījumu un turpmāku banku finansējumu iecerēts papildus jau esošajām trim dējējvistu novietnēm uzbūvēt vēl divas un paplašināt ražošanas atbalsta infrastruktūras jaudu. Tas ļaus palielināt ražoto olu daudzumu no 115 miljoniem gadā līdz pat 180 miljoniem, bet pašu dējējvistu skaitu audzēt līdz 665 tūkstošiem. Papildus tam APF plāno uzsākt arī olu pārstrādi, savu ražošanu papildinot ar jaunām ražošanas iekārtām, lai radītu mūsdienīgus un veselīgus olu produktus.    

APF IPO finanšu konsultants un emisijas organizētājs ir Signet Bank, savukārt IPO akciju pārdošanas aģents Igaunijā ir AS LHV Pank. Juridiskajos jautājumos APF IPO konsultē zvērinātu advokātu birojs Eversheds Sutherland Bitāns. Paredzams, ka APF akciju kotācija Nasdaq alternatīvā tirgus First North sarakstā sāksies šī gada 3. novembrī vai īsi pēc tam.    

AS APF Holdings 2017. gadā dibināja Jurijs Adamovičs, lai pārņemtu un modernizētu Alūksnē bāzēto putnu fabriku ar 60 gadu pastāvēšanas vēsturi. Šobrīd AS APF Holdings aptver uzņēmumu grupu, kas nodarbojas ar putnkopību, vistu olu ražošanu un tirdzniecību, kā arī gāzes un organiskā mēslojuma ražošanu, kas saistīta ar putnkopības ražošanas procesu. Uzņēmumu grupā ietilpst SIA Alūksnes putnu ferma (putnkopība un olu ražošana), SIA APF Trading (vistu olu vairumtirdzniecība), SIA Oluksne (putnkopības un olu ražošanas pakalpojumu sniegšana), SIA APF Energy (gāzes un organiskā mēslojuma ražošana) un SIA Preiļu putni (putnkopība, jaunputnu audzēšana). AS APF Holdings lielākais akcionārs ir Jurijs Adamovičs.    

Atruna: Šis paziņojums ir neapmaksāta mārketinga komunikācija saskaņā ar Prospektu Regulu, un tas nav uzskatāms par investīciju padomu vai piedāvājumu. Šeit sniegtā informācija ietver paziņojumus par AS "APF Holdings" akciju publisko piedāvājumu. Katrs investīciju lēmums jāpieņem, balstoties uz Prospektu, ko apstiprina Latvijas Banka. Apstiprināts Prospekts pieejams Latvijas Bankas mājaslapā (https://bank.lv/).