Icon Egg Cat 0

Bioloģisko saimniecību vistu olas

Vistas, kas dēj bioloģiskās olas, bauda tādus pašus dzīves apstākļus kā dējējvistas, kas klīst pa kūti un brīvā dabā, bet papildus tiek barotas ar bioloģisko barību.

Icon Egg Cat 1

Brīvos apstākļos turētu vistu olas

Olas dēj vistas, kuras brīvi pārvietojas gan kūtī, gan ārā. Kopā ar tradicionālo vistu barību šīs vistas bauda ganību dabisko floru un kukaiņus.

Icon Egg Cat 2

Kūtī turētu vistu olas

Olas dēj vistas, kuras brīvi pārvietojas kūtī un kurām ir neierobežota pieeja kvalitatīvai barībai un tīram ūdenim. Katrai vistai ir pietiekami daudz vietas, lai atpūstos un lidinātos no laktas uz laktu. 

Icon Egg Cat 3

Sprostos turētu vistu olas 

Olas dēj vistas, kas dzīvo būros ar piekļuvi barībai un ūdenim. Šīs vistas tiek turētas būros, kas atbilst minimālajam būra izmēram vienam putnam saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem. Šis vistu turēšanas veids efektīvi aizsargā vistas no slimībām un plēsējiem.

APF piedāvājums

Brīvo vistu olas 

Sadarbībā ar mazajām partnersaimniecībām Latvijas laukos APF nodrošina brīvos apstākļos turētu vistu olas. Olas tiek iepakotas otrreiz pārstrādāta kartona kastēs.

Oluksne olas 

Zīmola nosaukums sākotnēji tika veidots no diviem vārdiem – ola un Alūksne. Tikai vairākus gadus pēc tā izdomāšanas atklājām, ka “Oluksne” bijis arī Alūksnes senais nosaukums.

Zīmolā ietilpst divu kategoriju olas – Oluksne Premium un Oluksne. Oluksnes olas dēj kūtī turētas vistas, tās ir marķētas ar ciparu “2”. Oluksne Premium ir augstākās kvalitātes olas, ko rūpīgi atlasījuši mūsu ražošanas speciālisti. Gan Oluksne Premium, gan Oluksne olas ir iepakotas kartona kastītēs vai bretēs. Katrā kastītē ir 10, bet bretē – 30 olas.

APF olas

Olu ieguvē ievērojam visas Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības, attiecībā uz marķēšanu, higiēnas prasībām, uzglabāšanu, transportēšanu un izplatīšanu. Šī zīmola olas ir sprostos turētu vistu olas, ko apzīmē marķējums “3”.  APF olas iepakojam pārstrādāta kartona kastītēs vai bretēs. Katrā kastītē ir 10, bet bretē – 30 olas. Cenšamies arvien uzlabot mūsu putnu labklājību, tādēļ jau tuvākajā nākotnē sprostos dēto olu īpatsvars APF produkcijas ietvaros ievērojami samazināsies.