APF attīstība

APF ir viens no trīs lielākajiem vistu olu ražotājiem Baltijā ar ražošanas vēsturi kopš 1961. gada. Uzņēmuma ražotnes atrodas Alūksnē ar pašreizējo kopējo ražošanas jaudu 115 miljoni olu gadā un 415 tūkstošiem dējējvistu.

No vienas vistu novietnes līdz daudzu miljonu ieņēmumiem

Piecu gadu laikā APF ir izaudzis no vienas novietnes ar 165 tūkstošiem dējējvistu un gada ieņēmumiem 3 miljonu eiro apmērā 2017. gadā līdz trim pilnībā funkcionējošām vistu novietnēm, kas 2022. gadā strādāja ar 11 miljonu eiro ieņēmumiem.

Stratēģiskas investīcijas

Kopš 2017. gada uzņēmums ir īstenojis trīs investīciju fāzes, kuru kopējās investīcijas pārsniedz 15 miljonus eiro.

Trešā vistu novietne būtiski veicina APF peļņu

Būtisks panākums tika sasniegts 2021. gadā, kad tika pabeigta trešā vistu novietne. Šajā novietnē atrodas 125 tūkstoši dējējvistu, un tā ļāva uzņēmumam stabilizēt saražoto olu apjomu visa gada garumā, optimizēt vistu saimes maiņas ciklu novietnēs un tādējādi sasniegt rentabilitāti.

No putnkopības fermas par ilgstpējīgu nozares piemēru

Visas investīcijas ļāvušas APF kļūt par trešo lielāko mājputnu fermu Baltijā, ieviest jaunus olu produktus, mobilo spēli un plānot turpmākos uzņēmuma attīstības soļus, tostarp vistu audzēšanu un atjaunīgās enerģijas izmantošanu, lai kļūtu par vadošo mājputnu saimniecību ar aprites ekonomiku un bezatkritumu ražošanas pieeju.

Vēsturiskais un Plānotais sniegums ‘000 EUR

*EBITDA – peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas, kā arī pirms citiem neregulāriem ieņēmumiem un izmaksām, dējējvistu uzskaites vērtības izmaiņām, saņemtiem atbalstiem utt.

Nākotnes plāni

Nākotnes ambīcijas

Mēs neapstāsimies pie IPO procesa - mēs vēlamies kļūt par aprites ekonomikas ražotāju, kas savā darbībā nerada atkritumus. Mēs nākotnē plānojam izbūvēt vēl 11 vistu novietnes, organiskā mēslojuma rūpnīcu un paplašināt barības ražošanas cehu.

Egg

Ceturtā investīciju fāze

APF ir gatavs īstenot savu nākamo attīstības soli – ceturto investīciju fāzi.
APF vēlas investēt 16,7 miljonus eiro, lai uzbūvētu un aprīkotu divas jaunas novietnes (dējējvistām, līdzīgas 2. un 3. vistu novietnei), uzbūvētu pirmo vistu audzēšanas novietni, paplašinātu sortēšanas cehu un investētu olu produktu ražošanas iekārtās, kā arī refinansēt esošās saistības 5 miljonu eiro apmērā.

Chart

Nākotnes izaugsmes vīzija

Ilgtermiņā APF plāno īstenot vēl vairākas investīciju fāzes, tai skaitā uzbūvēt 11 papildu novietnes, otru vistu audzēšanas novietni, biometāna un organiskā mēslojuma ražotni, kā arī paplašināt barības ražotni.